For at planlægge og udvikle cross-aktiviteten, og for løbende at evaluere sikkerheden omkring brugen af crosseren, har vi nedsat et cross-udvalg. Cross-udvalget på Sct. Georgsgården består af følgende personale:

På Sct. Georgsgården råder vi over 2 crossere.

 

En nybegynder lærer at køre


At køre cross på Sct. Georgsgården er en populær aktivitet. Såvel drenge som piger er betaget af farten og muligheden for at blive bedre til at køre. For at gøre crosserkørslen så sikker som muligt, har de pædagoger der ofte benytter crosseren udviklet et sæt regler for brug:

 

  • Der er altid en voksen tilstede når der køres cross
  • Den voksne er altid selv fortrolig med maskinen
  • Den voksne afprøver altid banen selv, inden børn kører, for at sikre at banen er acceptabel
  • For at må køre på crosseren skal barnet tage et kørekort. Dette fås ved bl.a. at kunne køre og bremse kontrolleret, samt vise hensyn overfor tilskuere og selve maskinen.
  • Børnene skal være med til at vaske og rengøre crosseren efter brug
  • Det er udelukkende den voksne der kører crosseren til og fra banen
  • Den voksne har til en hver tid ret til at bortvise et barn fra aktiviteten, hvis sikkerhedshensyn bliver brudt
  • Banen der køres på er tydelig afmærket, af hensyn til både den kører samt forbipasserende
  • Der skal altid benyttes godkendt hjelm

 

Sådan må man ikke køre på crosseren, men i lav fart er det sjovt at lave tricks