Ved indmeldelse i Fritidsklubben, skal du gå ind på den Digitale Pladsanvisning. Derudover er det vigtigt at printe, udfylde og aflevere dette stamkort, så vi har alle relevante oplysninger angående dit barn. Stamkortet kan også udleveres i klubben.

 

Udmeldelse af Fritidsklubben kan kun ske ved at gå ind på kommunens Digitale Pladsanvisning.

Udmeldelse sker med en måneds varsel, fra d. 1. eller 15. i måneden.

Stamkort til Sct. Georgsgårdens Fritidsklub

Barnets navn:_____________________________________Cpr:_________________

Barnets mobil nr. ______________________________________________________

Indmeldt :___________________        Stivkrampe den ______________________

Hjemmets tlf nr: ____________________ Mobil mr:_________________________

E-mail: ______________________________________________________________

Mors navn:___________________________________Cpr: ____________________

Adresse:_______________________________________________________________

Arbejdssted:_____________________________________Tlf. nr. ________________

Fars navn:____________________________________Cpr:_____________________

Adresse: ___________________________________________________________

Arbejdssted: ____________________________________Tlf. nr. _________________

Barnets læge:____________________________________Tlf. nr.:________________

Klasselærer:_____________________________________Klasse:________________

Særlige forhold vedr. dit barn. ___________________________________________

Er dit barn fritidsulykkeforsikret: kryds  ja_________ nej _________

Må dit barn køre på vor 4 hjuls crosser efter vejledning og brug af styrthjelm

Ja:_____________  Nej:_______________

Må dit barn deltage i ture med vores bus og privatbil – fastspændt.

Ja:_____________  Nej:_______________

Må dit barn sejle i vores båd med voksenledsager og iført redningsvest?

Ja:______________ Nej:_______________

Må vi bruge billeder af dit barn til vor hjemmeside?

Ja:______________ Nej:_______________

Må vi samarbejde med skolen om daglige problemer?

Ja:______________ Nej: _______________

Dato: ___________ Underskrift: ______________________________________

 

Venlig hilsen personalet på Sct. Georgs Gården.