På disse sider kan du læse om baggrunden for det pædagogiske arbejde på Sct Georgsgården. I menuen til venstre kan du vælge et punkt at læse mere om

 

I afsnittet Historie kan læse om Sct. Georgsgården i Skanderborg, fra den spæde begyndelse i 1971, til vi står her idag i 2011.

 

Vil du vide mere om personalet og ledelsen på Sct. Georgsgården, kan du finde punkterne i menuen til venstre.

 

Hele grundlaget for det pædagogiske arbejde er formuleret i vores Værdigrundlag. Her finder du hvilke værdier vi arbejder ud fra.

 

Da vi tager ansvar for uddannelse af nye pædagoger, modtager vi studerende fra de omkringliggende pædagogseminarier. Desuden kan vi modtage unge mennesker i andre former for praktik eller jobtræning. Under punktet Praktik og Uddannelse findes vores uddannelsesplan og andet information du kan få brug for, hvis du vil vide mere om Sct. Georgsgården set ud fra et uddannelsessynspunkt

 

På Sct. Georgsgården har vi en vision - en enkelt sætning vi alle arbejder henimod:

 

Men denne vision realiserer sig ikke af sig selv. Det kræver en samlet og målrettet indsats fra hver enkelt medarbejder på Sct. Georgsgården. For at styre os i den rigtige retning har personalet gruppen formuleret en mission, som beskriver hvordan vi arbejder - og hvorfor vores institution har en eksistensberettigelse.