Her kan du se en grafisk fremstilling af de værdier vi arbejder efter på Sct. Georgsgården. Det er med disse værdier vi møder hinanden, både overfor de børn og unge der kommer på Sct. Georgsgården og blandt personalet. Det er disse værdier vi baserer vores dagligdag, aktiviteter og arrangementer på.


Kort sagt - Disse værdier er tilstede hvert eneste øjeblik på Sct Georgsgården!

 

}

På Sct. Georgsgården har vi en vision - en enkelt sætning vi alle arbejder henimod:

 

Men denne vision realiserer sig ikke af sig selv. Det kræver en samlet og målrettet indsats fra hver enkelt medarbejder på Sct. Georgsgården. For at styre os i den rigtige retning har personalet gruppen formuleret en mission, som beskriver hvordan vi arbejder - og hvorfor vores institution har en eksistensberettigelse.