Musik og samspil

Du behøver ikke at kunne spille på et instrument inden du starter.

Mulighed for undervisning

På Sct. Georgsgården har klubmedlemmerne mulighed for at benytte sig af instrumenter og sanganlæg i klubbens øvelokaler. Trommer, bas, keyboard, el guitar, diverse percussion/rytmeinstrumenter, Kaoss pad samt ukulele og akkustisk guitar (western og spansk).

På de nævnte instrumenter er der mulighed for at få undervisning af musikmedarbejder og pædagog Roland, især når det drejer sig om musikaktiviteter der knytter sig til sammenspil børn imellem.

Så længe du har lysten

Du behøver ikke at kunne spille på et instrument inden du starter. Så længe du har lysten til at spille kan du komme rigtig langt.

Udover at man tilegner sig færdigheder på diverse instrumenter eller med deres sang, kan man med en guidet pædagogisk hjælpe hånd få nogle positive og succesfulde oplevelser med det at udtrykke sig kreativt sammen med andre jævnaldrende igennem musik.

Der er også rig mulighed for at få lov til at optræde med sine kammerater og spille de numre man har arbejdet på igennem længere tid.

Positiv meningsfuld identitet

Gennem musikaktiviteterne får klubmedlemmerne mulighed for at opøve musikalske, motoriske og spilletekniske færdigheder og Indgå i betydningsbærende fællesskaber og skabe konstruktive, meningsfulde og positive værdier for sig selv og andre.

Musikaktiviteterne kan i bedste fald være med til at give børn muligheden for at blive motiverede og inspirerede og derigennem bevæge sig ind i betydningsfulde relationer og skabe sig en positiv meningsfuld identitet med musikudøvelse i centrum.

Man indgår i et fællesskab

Idet børn og unge samles omkring en aktivitet hvor man udøver musik sammen, opnår deltagerne bl.a. evnen til at fordybe sig længere tid i en kreativ proces. Man indgår i et fællesskab hvor struktur, disciplin, indbyrdes fælles forståelse og hensyntagen er i højsædet.

Lidt mere dybsindigt udtrykt drejer det sig om de æstetiske læreprocesser, hvor man forholder sig til det at udtrykke sig og få indtryk, at hengive sig og komme i flow. At skabe ting og derigennem at skabe sig selv.

At blive bevæget og bevæge andre. Kongstanken i den pædagogiske indgangsvinkel til processen i øvelokalet går på, at alle personligheder har en værdi, et potentiale og en ret til at være inkluderet i fællesskabet. Forskellighed skal ses som en styrke ved fællesskabet og musikalsk udfoldelse med andre er enestående til at bevise værdien af denne tanke.

Musikvideo – Crew 67 Det’ Gratis

Musik og sammenspil video - Sct. Georgs Gården Børne- og Ungdomscenter Skanderborg

Alle personligheder har en værdi

Forskellighed skal ses som en styrke ved fællesskabet og musikalsk udfoldelse med andre, er enestående til at bevise værdien af denne tanke. 

På Sct. Georgs Gården er vi optaget af at skabe de bedste mulige forudsætninger for det gode børne- og ungeliv

Kontakt osMød vores personale